Činnost expertních panelů ukončena

30.11.2011

Od začátku října do konce listopadu 2011 probíhala činnost šesti expertních panelů, ustavených ke každé prioritní oblasti. Konečným cílem činnosti každého panelu byl ke každé prioritní oblasti návrh prioritních cílů pro VaVaI, prostřednictvím kterých by VaVaI měl přispívat k (i) eliminaci nejvýznamnějších existujících a očekávaných hrozeb české společnosti, hospodářství a životního prostředí a (ii) využití příležitostí pro úspěšný rozvoj ČR.

V průběhu tohoto dvouměsíčního období se každý expertní panel sešel na třech jednodenních workshopech; činnost probíhala také prostřednictvím on-line aplikací umístěných na extranetu webových stránek www.priority2030.cz.