Konference Foresight a příprava priorit výzkumu, vývoje a inovací

21.06.2011

Technologické centrum AV ČR uspořádalo konferenci, na které byly zástupcům odborné veřejnosti představeny přístupy a východiska k tvorbě priorit orientovaného VaV.

Prezentace z této konference jsou k dispozici zde:

Příprava návrhu národních priorit orientovaného výzkumu a vývoje - Rudolf Haňka, University of Cambridge, člen RVVI a předseda Koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI

Přehled využití foresightu jako nástroje pro tvorbu strategických dokumentů na národní úrovni - Michael Keenan, Directorate for Science, Technology and Industry, OECD, Paris

Metodika stanovení národních priorit orientovaného výzkumu a vývoje - Karel Klusáček, Technologické centrum AV ČR