Koordinační rada expertů pro přípravu národních priorit VaVaI jmenována

11.05.2011

V návaznosti na vládou schválené Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byli na 264. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 29. dubna 2011 jmenováni členové Koordinační rady experů pro přípravu priorit VaVaI. 

Hlavní úlohou Koordinační rady expertů bude zajištění koordinace a spolupráce mezi jednotlivými expertními panely (dodržování stejné metodiky, zajištění kompatibility výstupů z jednotlivých expertních panelů apod.). Koordinační rada se bude také podílet na zpracování výstupů z procesu identifikace národních priorit VaVaI. Koordinační rada má 15 členů. Vzhledem k úkolům a způsobu ustanovení Koordinační rady expertů je členství v ní nezastupitelné.

Složení koordinační rady expertů naleznete zde.