Návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

06.02.2012

Dne 30. ledna 2012 schválila Koordinační rada expertů znění Závěrečných zpráv expertních panelů a také zastřešující Souhrnné zprávy, shrnující návrhy jednotlivých panelů do jednoho dokumentu. Souhrnná zpráva a Závěrečné zprávy expertních panelů tvoří první návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Tento materiál bude nyní předmětem posouzení panelem poskytovatelů podpory VaVaI, který by měl do konce února 2012 určit rámcovou výši finančních prostředků, které na jednotlivé prioritní oblasti budou vyčleněny.