Návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválen RVVI

07.05.2012

Rada pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na svém 272. jednání dne 27. dubna 2011 schválila návrh priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Schválené priority nyní vstupují do meziresortního připomínkového řízení, s jehož vypořádáním bylo pověřeno předsednictvo RVVI ve spolupráci s příslušným zpravodajem.