Plán implementace priorit schválen RVVI

06.05.2013

Na základě vládou schválených priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací probíhaly od září 2012 aktivity vedené Úřadem vlády vedoucí k vytvoření Plánu implementace priorit - tematickému a časovému plánu pro vyhlašování programů VaVaI do roku 2020 v rámci účelové podpory ve vazbě na tyto priority a NP VaVaI s jasným vymezením odpovědností jednotlivých poskytovatelů. Na vypracování plánu implementace se podíleli všichni relevantní poskytovatelé účelové podpory VaVaI.

Tento dokument pod názvem "Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací" byl podle harmonogramu schválen RVVi na jejím 282. zasedání dne 26. dubna 2013. Dokument je nyní předložen do meziresortního připomínkového řízení.

Zápis z 282. zasedání RVVI je možné zhlédnout zde.