Priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje schváleny vládou ČR

24.07.2012

Vláda ČR svým usnesením ze dne 19. července 2012 č. 552 schválila Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kompletní dokumentaci lze nalézt na stránkách RVVI zde.

Spolu se schválením priorit vláda zadala RVVI zpracovat podrobný návrh implementace těchto priorit včetně způsobu kontroly a vyhodnocování její realizace, který by vláda měla schválit do 30. června 2013.