Složení expertních panelů schváleno

03.10.2011

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 267. zasedání dne 30. září 2011 schválila na návrh Koordinační rady expertů pro přípravu národních priorit VaVaI složení jednotlivých expertních panelů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace o tom informovala na svých stránkách www.vyzkum.cz.

Společně se složením expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace schválila také složení Panelu poskytovatelů podpory VaVaI, který do projektu tvorby priority VaVaI zasáhne v první polovině roku 2012. Informace a výstupy z 267. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace lze nalézt na následujícím linku: http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=605116