Vláda schválila Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

28.04.2011

Vláda na svém jednání dne 6. dubna 2011 schválila Principy pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které definují postup přípravy nových priorit. Nové priority: (1) musí řešit současné a budoucí socioekonomické potřeby ČR v horizontu cca 10 let, (2) daná potřeba musí být řešitelná prostřednictvím VaV, (3) nové priority musí být konkrétní a reálné – musíme mít v ČR odpovídající úroveň personální a materiální, (4) výsledek dosažený řešením priorit musí být aplikovatelný a využitelný v ČR, (5) priority budou připravovat uznávaní odborníci podle relevantních analýz, ve druhé etap přípravy se do procesu zapojí i ty resorty, které jsou poskytovateli podpory na VaV. Nové priority budou připraveny do 30. června 2012. Více informací naleznete zde.